AUTOMATYCZNE DRZWI ŁUKOWE

DORMA BST - automatyczne drzwi łukowe w wersji jako półkole lub wycinek koła; szerokość przejścia od 1000 do 2500 mm.

DORMA FBST - automatyczne drzwi łukowe dopuszczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych (rozwiązanie jak w drzwiach DORAMA FST).