FASADA FA 50

System Fasada FA 50 umożliwia tworzenie ścian osłonowych mocowanych do istniejących budynków lub do specjalnie przygotowanych konstrukcji stalowych lub żelbetowych. ściany osłonowe montowane są na płaszczyznach pionowych i pochylonych, możliwe jest również wykonywanie ścian osłonowych łukowych.

Konstrukcję nośną systemu stanowią słupy i poprzeczki, mocowane ze sobą odpowiednimi łącznikami. System mocowania poprzeczki do słupa gwarantuje uzyskanie dużej szczelności i dobre wentylowanie konstrukcji ściany osłonowej. Jako wypełnienie używa się szyb pojedynczych, klejonych, zespolonych lub kuloodpornych.

Wypełnienia wykonać można ze szkła przezroczystego, absorpcyjnego lub refleksyjnego, jako wypełnienie można stosować również płyty poliwęglanowe lub panele aluminiowe z pianką izolacyjną. W konstrukcję ściany osłonowej można wbudować drzwi i okna z systemów PI 50, PBI 50, PBI 40E i DP 94.

Profile przeznaczone do wykonania konstrukcji ściany aluminiowej poddaje się obróbce powierzchniowej polegającej na anodowaniu lub malowaniu lakierami poliestrowymi. Nakładane powłoki zabezpieczają profile przed wpływami środowiska oraz nadają im estetyczny wygląd. W przypadku malowania dostępna jest paleta 180 kolorów wg palety RAL, dla profili anodowanych możliwe jest uzyskanie powłok barwnych od naturalnego aluminium przez złoty do ciemno brązowego. Nakładanie powłok ozdobnych odbywa się w nowoczesnych ciągach technologicznych, odpowiadających europejskim normom jakości, co gwarantuje długoletnią niezmienność koloru.