FASADA FA 60

System FASADA FA 60 jest oryginalnym systemem profili aluminiowych, służących do konstru-owania i wykonywania ścian osłonowych, daszków, świetlików, wewnętrznych ścianek działowych, itp. Konstrukcja nośna ściany osłonowej składa się z pionowych oraz poziomych profili o przekroju skrzynkowym i najczęściej jest usytuowana po jej wewnętrznej stronie. Do konstrukcji nośnej mocowane są szyby lub inne materiały wypełniające za pomocą listew dociskowych. Od zewnątrz listwy dociskowe są maskowane profilami zatrzaskowymi nadającymi ścianie ostateczny wygląd.

SProfile nośne systemu FA 60 są tak ukształtowane, że mogą być zamiennie stosowane na słupy lub na poprzeczki ściany osłonowej. Cecha ta znacznie ułatwia konstruowanie oraz polepsza wykorzystanie materiałów dzięki możliwości minimalizacji odpadów. Wyżej opisana zasada wymienności profili konstrukcyjnych nie obowiązuje przy wykonywaniu daszków, świetlików i konstrukcji osłonowych wymagających dużej szczelności.

System ten umożliwia tworzenie ścian osłonowych mocowanych do istniejących budynków albo do specjalnie przygotowanych konstrukcji stalowych lub żelbetowych. ściany osłonowe są montowane na płaszczyznach pionowych i pochylonych.. System Fasada 60 Plus jest systemem powiązany z istniejącym system FASADA 60. Pozwala on wykonać dachy, świetliki (płaskie lub przestrzenne), ściany osłonowe(płaskie, łukowe) oraz inne konstrukcje aluminiowo-szklane przestrzenne.

Do konstrukcji nośnej mocowane są szyby i inne materiały wypełniające, za pomocą aluminiowych listew dociskowych. W konstrukcję ściany osłonowej można wbudować drzwi i okna z systemów TM 62 2.1, PI 50, PBI 50 i DP 94.

Jako wypełnień używa się szyb pojedynczych, zespolonych, klejonych lub kuloodpornych. Mogą być one wykonane ze szkła przezroczystego, absorpcyjnego lub refleksyjnego. Oprócz wymienionych, stosuje się także wypełnienia w postaci ocieplonych paneli aluminiowych albo płyt poliwęglanowych. W konstrukcję ściany osłonowej można wbudować drzwi i okna z systemów TM 62 2.1, PI 50, PBI 50, PBI 40E, DP 94.