SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE
TERMOIZOLOWANE MB-70

metalpl_log.gif (4100 bytes)

Nowy system MB-70 charakteryzuje bardzo niską wartością współczynnika przenikania ciepła U dzięki zastosowaniu specjalnych przekładek termicznych i uszczelek.

Ma to duże znaczenie w dobie rosnących wymagań w zakresie gospodarowania energią i ochrony środowiska. Na przykład współczynnik przenikania ciepła ramy okna stałego (rys 1) wynosi 1,73 W/m2K, a okna otwieranego (rys.2) 1,78 W/m2K.
Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna wynosi: 70 mm (ościeżnica), 79 mm (skrzydło),a drzwi odpowiednio: 70 mm i 70 mm . Tak przyjęte głębokości kształtowników skrzydła i ościeżnicy dają efekt jednej płaszczyzny od strony zewnętrznej po zamknięciu - w przypadku okna i efekt skrzydeł drzwi zlicowanych z ościeżnicą od strony wewnętrznej.
System okienno-drzwiowy MB-70 jest ściśle konstrukcyjnie powiązany z innymi systemami firmy Metalplast-Bielsko S.A., szczególnie z MB-45 i MB-60. Przyjęcie takiego założenia konstrukcyjnego pozwoliło uzyskać i zastosować wiele wspólnych elementów, np.: wspólnych listew przyszybowych, narożników, listew uszczelniających, uszczelek przymykowych, wspólnych okuć, zamków, zawias oraz wiele identycznych procesów technologicznych jak kołkowanie łączników przewiązek i poprzeczek, klejenie narożników, wykrawanie różnych otworów, itd.
Do głównych cech systemu MB-70 zaliczyć należy:

 • zastosowanie profilowanych przekładek termicznych w kształcie omegi o szerokości 34 (okna) i 24 (drzwi) mm z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Taki kształt przekładek zwiększa sztywność profili w stosunku do przekładek płaskich oraz ułatwia odwodnienie kształtowników. Przekładki termiczne stosowane w oknach posiadają dodatkowo uszczelnienie na styku kształtownika i przekładki oraz występy dzielące komorę pomiędzy kształtownikami aluminiowymi wewnętrznym i zewnętrznym na trzy części. Dzięki zastosowaniu m.in. przekładek termicznych o takich kształtach nie trzeba, dla zwiększenia izolacyjności termicznej, wypełniać przestrzeni między przekładkami pianką poliuretanową lub wkładkami styropianowymi.
 • wykonanie uszczelek przyszybowych i uszczelki centralnej z dwukomponentowego EPDM: litego i komórkowego, który charakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną. System MB-70 jest pierwszym systemem, w którym do wykonania uszczelki centralnej wykorzystano ten rodzaj materiału. Uszczelkę przyszybową, zewnętrzną montuje się w sposób ciągły, bez przycinania w narożach, łącząc końce uszczelki w połowie długości górnej poprzeczki ramy okna. Taki sposób szklenia gwarantuje dobrą szczelność na przenikanie wody i powietrza. Uszczelki przyszybowe są mało widoczne, przez co zmniejsza się efekt tzw. żałobnej ramki dookoła szyby.
 • dostosowanie konstrukcji do możliwości zamontowania w niej typowych, wg standardów europejskich, okuć, zamków, zawias. Dzięki temu możliwe jest realizowanie różnych życzeń klientów bez zmiany podstawowej konstrukcji.
 • możliwość stosowania okuć obwiedniowych i łączników zgodnych ze standardem EURO. W systemie MB-70 montowane są okucia renomowanych firm, takich jak: Roto, Geze, Fapim.
 • możliwość gięcia profili, co pozwala wykonać różnego rodzaju łuków oraz konstrukcji łukowych.
 • wykonanie połączenia narożnikowego poprzez zagniatanie i klejenie klejem dwuskładnikowym kształtowników ram do aluminiowych narożników, co gwarantuje dużą sztywność połączenia, szczelność i zachowanie prostopadłości łączonych profili. Połączenia poprzeczne typu "T" wykonywane są za pomocą kołkowania przewiązek z wsuniętymi łącznikami oraz przy użyciu kleju dwuskładnikowego.
 • zamocowanie progów drzwiowych tak, aby możliwy był ich demontaż bez konieczności odkręcania innych elementów drzwi. Próg wykonany z HPVC oraz uszczelki z EPDM gwarantują dobrą izolację termiczną oraz szczelność na przenikanie wody i powietrza.

Profile systemu MB-70 umożliwiają wykonanie:

 • okien stałych, rozwieranych, uchylnych, rozwierano-uchylnych,
 • okien jedno- i dwuskrzydłowych ze stałym i ruchomym słupkiem,
 • drzwi balkonowych jedno- i dwuskrzydłowych,
 • drzwi przymykowych jedno- i dwuskrzydłowych,
 • konstrukcji łączonych okienno-drzwiowych.


System okienno-drzwiowy MB-70 będzie oferowany od II kwartału 2000 roku po uzyskaniu Aprobaty Technicznej ITB.

 

powrot.gif (3188 bytes)