Ściana strukturalna MB-SG 60

System ścian strukturalnych pozwala konstruować  i wykonywać pionowe całoszklane fasady o konstrukcji słupowo-ryglowej opartej na termoizolowanych kształtownikach aluminiowych.

System profili klasyfikuje się w grupie 2,1 materiału ramowego wg DIN 4108, co potwierdzają badania wykonane przez ITB.

Konstrukcja nośna składa się z pionowych słupów oraz poziomych rygli o przekroju skrzynkowymi szerokości wynoszącej 60 mm. Słupy mocowane są sztywno w konsoli przejścia stropowego i łączone suwliwie za pomocą łącznika aluminiowego lub kotwy dylatacyjnej.

Utrzymanie słupów w jednej linii gwarantuje aluminiowy łącznik. Rygle mocowane są do słupów za pomocą wkrętów samogwintujących oraz specjalnych łączników, które wsunięte są w wewnętrzną komorę kształtownika poziomego. Szyby przyklejane są do aluminiowych ram przy pomocy specjalnego silikonu dwuskładnikowego. W częściach docieplonych stosuje się szyby pojedyncze o grubości 6mm, hartowane, refleksyjne.

W miejsce wypełnień szklanych można stosować płyty kamienne (granitowe) lub wypełnienia ceramiczne w bogatej gamie kolorów oraz okładziny elewacyjne. Po zakończeniu montażu zarówno w przypadku wypełnień szklanych i kamiennych oraz okien odchylnych i stałych powstaje jednolita płaszczyzna fasady. System ścian strukturalnych może być stosowany bez listew zabezpieczających szybę przed wypadaniem lub z kształtownikiem obejmującym szybę, który nie ma negatywnego wpływu na estetykę obiektu.

Całoszklana konstrukcja ściany strukturalnej umożliwia tworzenie ekskluzywnych fasad budynków reprezentacyjnych typu banki, hotele, urzędy administracyjne, biurowce itp. Wkomponowanie okien odchylnych, efektownych wejść pozwala na tworzenie funkcjonalnych obiektów